Нехта у давальным склоне

 

 

 

 

Pickbiloruskamova1be4pavlovskiy (д. КАМУ/?1. Адносяцца словы жаночага роду з канчаткам а/-я: крана, песня. Даследчык мовы трапна заважыл: душа мовы — снтаксс. Назоны склон : хто? што? Родны склон : каго? чаго? Давальны склон : каму? чаму?Прыстак не-, н- з займеннкам пшуцца разам: нехта, нечага, ншто. Якраз тут выяляецца адметнасць спосаба сродка перадачы думк, волевыялення пачуцця монкам рознага этнасу. Склонавыя канчатк назонка на -а (-я ) залежаць ад роду, ад характару асновы ад нацску. 15. 04.10.2016By Беларуская мова. Слова, дум нехта не звяжа. По кем он не может быть, и я. лку мае канчатак -ы.З няпэным займеннкам прыслоям. Высьветллася, што яна ня ведае, як правльна псаць маё в) У вожыка вострыя голк. Беларуская мова. Канчатк внавальнага склону назонка мужчынскага роду залежаць ад адушалёнасц неадушалёнасц назонка. (grammatical cases in Belarusian) назоны склон (nazny sklon), родны склон (rdny sklon), давальны склон, внавальны склон (vinavlny sklon), творны склон (tvrny sklon), месны склон (mjsny sklon).

САБЕ / ТАБЕ месны давальны склон 5) прыналежны займеннк ваш у Н. Ответ оставил Гость. Зьвяртаючы вагу на асновы назонка, утварыце давальны склон (Образуйте дательный падеж, обращая внимание на основы существительных). Скланенне назонка 1-га скланення. Автоматический перевод: давальны склон. склон (sklon). 04.

10.2016By Беларуская мова. Добрая слава даражэйшая багацця. г) Вечарам на дарожцы мы бачыл вожыка. У давальным склоне назонк мужчынскага роду маюць канчатак -у(-ю): брату, гораду, гароху, густу, кслароду, цукру, соку, ветру, дажджу, краю, клею. Цеплым дням, сухим дням, летним дням. канчатк -ы (-), у давальным склоне - канчатк -ой (ою), -ей (-ею), -ай (-аю), -яй (-яю), у месным склоне - канчатк -е, -ы, -, -э. The best modern manual for mustering Belarusian. 7. пры асновке на г,х, якя чаргуюцца з з,с: назе, страсе, на назе Перавесци на беларускую мову, паставиць у давальным склоне: осенний день, летнее утро, поздний вечер, морозная ночь, холодный ветер. Назонк "дачка" жаночага роду назоным склоне мае канчатак -а, таму ён адносцца да першага скланення. Давальны склон мае значэнне скоснага аб- екта, абазначае асобу д прадмет, на як накравана дзеянне: напсаць мац, дзякаваць сябру, усмхацца дзцяц, прынесц вучням, пакланцца зямл можа медь значэнне скоснага субекта безасабовых сказах: мац не спцца Как у давальным склоне будзе залаты медаль. залатому медалю. На Студопедии вы можете прочитать про: Правапiс канчатка назонiка. Канчатак -е характэрны для назонка з асновай на цвёрды зычны, як чаргуецца з мяккм, на г, х, якя чаргуюцца з з, с: вада вадзе у вадзе, дарога дарозе у дарозе, страха страсе на страсе. Тут трэба размяжоваць назонк скланення на -а ( -я ) рознаскланяльныя назонк на а ( -я ). давальны склон davlny sklon. Назонк 1 скланення з асновай на к, якое пераходзць у ц, у давальным склоне могуць мець канчатак -ы або -э Сёньня атрыма нарэшце на рук свой дыплём. Basic course of Belarusian language. locative (месны). Сакратарка не запонла понасьцю старонку, дзе дадзеныя пра ладальнка дыплёму пшуцца па-беларуску. з асновай на цвёрды зычны (важна: канчатк давальным месным склонах супадаюць не пад нацскам у творным склоне жываецца канчатак -ай). Как у давальным склоне будзе залаты медаль. скл. Група коннка аддзяллся накравался напрамку станцы. . 02.07.2017, By | Leave a reply. холодный вецер у давальным склоне.Результаты (белорусский) 1: халодны вецер у давальным склоне. Напсала: Заранку Анатольевчу. давальным склонам davlnym sklnam. Як канчатак у давальным месным склонах маюць словы гутарка, сустрэча, сцюжа? Бел.мова 4клас. Лучший современный учебник для самостоятельного У Давальным месным склонах адбываюцца наступныя чаргаваннУ родным склоне множнага лку гэтыя назонк маюць нулявы канчатак, перад к у такх словах будзе беглы галосны: рэчак, цацак, вёсак, вшанек (а кал перад к цвёрды гук, е перад к мякк гук). ДАВАЛЬНЫ склон назонка, множны лк: У давальным склоне множнага лку. -е пры аснове на цвёрды:вадзе, школе, хаце, у вадзе, у школе, у хаце. Аснова слова дачк-, заканчваецца на к. сваю справу, ни ручки ни плечки, камень, вада, за работу, за руку. Существительное в дательном падеже Назонк у давальным склоне. (Тольк мёнах на -а з нацскам на канчатку будзе давальным склоне -е (Кузьма - Кузьме) ды мёнах з нацскным -я будзе - (лья - ль). Базовый курс беларуского языка. Запомнце: Р. вада, школа, хата мяжа, шаша, кара нага, рука, страха ралля, пожня, зямля. У давальным месным склонах назонк I скланення маюць канчатк -е, -, -ы, -э. Вы находитесь на странице вопроса "Записать назоуники у давальным склоне : нага , хмара , Даша , сiнiца , паляна , муха , лодка , гульня , кропка , нядзеля", категории "беларуская мова". Напрыклад, у беларускай мове дзеясло дзякаваць спалучаецца з субстантывам давальным склоне (дзякаваць сябру, дзякаваць дзячыне нш6. давальны склон (davlny sklon) m. У нашых газэтах, журналах, павестках абвестках зазвычай пшуць так, як Словазлучэнне постауце у давальным в склоне и перакладзице их на беларускую мову Запишите Осенний день,летнее утро,поздний вечер,морозная ночь,холодный ветер. Словазлучэнне постауце у давальным в склоне и перакладзице их на беларускую мову Запишите Осенний день,летнее утро,поздний вечер,морозная ночь,холодный ветер. Як канчатак у множным лку мае назонк сланечнк у Давальным склоне? Мужчынскя мёны давальным склоне маюць канчатк -у (-ю): Янку, Пятру, Сяргею, Мкалаю. Ответ оставил Гость. У давальным склоне назонк мужчынскага роду маюць канчатак -у(-ю): брату, гораду, гароху, густу, кслароду, цукру, соку, ветру, дажджу, краю, спакою, клею. быць даць п р ы к м? н а ч ы м?) Давальны склон, даты (грэч.: , лац.: casus dativus) — адзн з ускосных склона, у мовах свету звычайна выказвае якое-небудзь дзеянне, накраванае да прадмета (алаты) вытворныя ад яго (напрыклад, перадача прамога абекта скосна Шаноныя, як выглядаюць канчатк давальнага творнага склона назонка "суддзя": суддзю суддзём або суддзе суддзёй? У назоуниках вызначыць склон.

адз. Родны склон : каго? чаго? Давальны склон : каму? чаму?Месны склон : аб км? аб чым? У залежнасц ад канчатка у назоным склоне адзночнага лку граматычнага роду назонк адносяцца да 1, 2 ц 3-га скланення.Юля, Ксеня, Валерый -- як будзе у давальным склоне?by-mova.livejournal.com/1204690.htmlЮля, Ксеня, Валерый -- як будзе у давальным склоне? выдадзены (каму). Цяжкасць выклкае напсанне канчатка у такх назонка у давальным месным творным склонах. Падскажыце назоуник, у першым скланнени, у давальным склоне, каб заканчывауся на цверды зычны? Ответ Што значыць слова «склон» — значэнне Скарнку (усё, што яно азначае). Category : Беларуская мова. Правапс канчатка назонка на а ( -я ). Нехта, нешта, нечы, нейк недзе, некал, некуды, неяк. Читать тему: Канчатк назонка II скланення адзночнага лку родным склоне на сайте Лекция.Орг Как у давальным склоне будзе залаты медаль? Цяжкасць выклкае напсанне канчатка у такх назонка у давальным месным творным склонах. Главная » Qa » Padskazyce nazounik u persym sklanneni u davalnym sklone kab zakancyvausa na. Подробнее У давальным склоне назонк 2-га скланення маюць канчатак -у(-ю): доктару, сонцу, герою, шчасцю. Посмотреть и скачать Назонк у давальным склоне ДАВАЛЬНЫ склон назонка, Гэты склон адказвае на пытаньн КАМУ? ЧАМУ? бяз прыназонка: Каму Янка дае кнгу?Гук -К пераходзць у -Ц. Ответь. сябе цябе. 04.10.2016. У давальным месным склонах назонк маюць аднолькавыя канчатк. давальным склоне davlnym sklnje. У словах з прыстакай неда-, якая Недасол, недагляд,недаацэнка Курсовая работа: Марфалагчныя асаблвасц беларускай мовы Марфалагчныя асаблвасц беларускай мовы ЗМЕСТ 1 Назонк яго лекска-граматычныя разрады 2 Прыметнк 3 Лчэбнк 4 Займеннк 5 Дзеясл Лад мовы. М. Выбар канчатка у месным давальным склонах як назонка першага скланення залежыць ад зычнага асновы, а таксама ад месца нацску: канчатак Язэп Лёск Трэба памятаць, што мова псуецца ды становцца штучнаю, чужою малазразумелаю не ад чужых сло. Яна псуецца чужою граматыкаю — чужою фанэтыкаю, марфалёгяю сынтаксам. 13. Найлепшы сучасны падручнк для самастойнага навучаньня беларускай мове. Давальны склон, даты (грэч.: , лац.: casus dativus) — адзн з ускосных склона, у мовах свету звычайна выказвае якое-небудзь дзеянне, накраванае да прадмета (алаты) вытворныя ад яго (напрыклад, перадача прамога абекта скосна Как у давальным склоне будзе залаты медаль. 8. 1. the dative case, the dative. записать спалучэнни слов у давальным склоне цеплы сухие летни день. Базавы курс беларускае мовы. instrumental (творны). Але ж без прыгода не абышлося.

Недавно написанные: