Синоним антоним омоним дегеніміз не

 

 

 

 

Антоним. Сабаты масаты: 1)Блмдлк: «Мен мектебм» модул бойынша жне синоним, антоним, омоним таырыбы бойынша алан блмдерн пысыт Омоним дегенмз не?Антоним дегенмз не? Антоним сздерге мысал Синоним сздерге мысал айт. йткен бларды йлестгнен гр айырмашылыктары кбрек.Слтемелер. Мысалы: ыса-келте-шола мыты - берк-кшт сыйлау-адрлеу-рметтеу. Синоним. В.1.Синоним сздерд крсет. Ответ на вопрос: Омоним,синоним,антоним деген не?. Айтылуы брдей боланмен, маыналары блек-блек сздерд омоним дейд. Омоним сздерд кп маыналы сздерден ажырату ажет. Антонимдер. г) Жазылуы блек, зара маыналас. маал дегенмз не? Жмысты масаты - шыарма тлн лексика - фразеологиялы ерекшелктерн анытау Шыарма тлндег антоним, омоним, синонимБл былысты бр крнс - гомогенд (бр тект) омонимдерд пайда болуы. Синоним дегенмз не? 1.

Синоним- маынасы жаынан бр-брне жаын сздер. С баусыз ойма олда трмас Таырыбы: Мен мектебм. Мтннен синоним, омоним, антоним сздерд тауып, жеке-жеке топтастыр. Омоним.Синоним. Мражайда не бар? published on 18.07.2016byAuthor 1 Comment. Омоним сздерд айырыша бр тр есебнде омофондар мен омографтарды сз тркестерндег орфографиямен, opфоэпиямен арым атынасын ескермей болмайды. зын -ыса, а-ара, ауыр — жел, бик аласа, зын ыса.Омонимдер. 2.Антоним дегенмз не? 3.Омоним дененмз не?1.Синоним- маынасы жаынан бр-брне жаын сздер.

2.Антоним дегенмз не? 3.Омоним дененмз не? 4. Енд балалар бздер «Км тапыр» ойынын ойнаймыз. Ма?ыналары жа?ынан бр-брне жуы?, дыбысталуы ?р т?рл с?здерд синонимдер деп атайды.Синонимдерд? негзг белглер1. Синоним дегенмз не? Антоним дегенмз не?Омоним сздерге мысал келтрдер.

Мысалы: ?ыс?а-келте-шола? мы?ты - берк-к?шт сыйлау Блмдлк: «Мен мектебм» модул бойынша жне синоним, антоним, омоним таырыбы бойынша алан блмдерн пысытау жне тередету.Грамматикалы таырыпты есмзге тсрп жберейк, синоним дегенмз не? Сабаты таырыбы: Лексика.Омоним.Синоним.Антоним.Мтн таырыбы нен блдред? Омонимге мысал келтр. Омонимы. материалы по предмету Другое. Онда мндетт трде антоним, синоним, омоним сздер болуын ескердер. Сабаты масаты: 1.Лексика саласы бойынша алан блмдерн еске тсрп,пысытау.Синоним дегенмз не? Антонимге мысал келтр. В) Маыналары бр-брне арама-арсы сздер. Омоним дегенмз не?Антоним сздерге мысал Синоним сздерге мысал айт. Омоним. 1.Синоним- маынасы жаынан бр-брне жаын сздер.3.Омоним-тлмздег кейбр сздерд дыбысталуы брдей боланымен, маыналары блек сздер. Омоним. Кп маыналы сз. 13.Антоним дегенмз не? А)Тласы, дыбысталуы бр, бра маынасы бр-брнен алша.3.Омоним дегенмз не? А)Тласы р трл, маыналары бр-брне жаын сздер. Ережелер1. 1. 1. Сзд тура маынасы дегенмз не?Мына сздерден синоним, антоним, омоним атарларын тауып, тсына жазу. Синонимдер. 1 нса.17. Другие методич. Синоним, антоним, омоним. Антонимдер бойынша тест сратары Оушылара дегейлк тапсырмалар арылы омоним, синоним, антоним сздер туралы тснктерн байау, блктлк дегейлерн байау.Антоним дегенмз не? Антоним сздерге мысал. Сабаты масаты: 1.Лексика саласы бойынша алан блмдерн еске тсрп,пысытау.Синоним дегенмз не? Антонимге мысал келтр. Синонимы. Синонимдер. 1.Синоним дегенмз не? Антоним дегенмз - бр-брне арама-арсы сздер. Ребята вы о чм??? ?? Омоним жок ал синонимы ашулы антоним мейримди.Длсзне омоним синоним антоним. 1. Мысалы: бик-аласа, зын-ыса. М: Ай- тнде жары суле берп тратын планета. Уикипедия — ашы энциклопедиясынан алынан млмет. Мысалы, ая деген сз р ыдысты бр тр жне адамны дене мшес маыналарын блдред.«Шатты шеберн» рып бр - брмзге тлек тлейк. Мысалы: ыса-келте-шола мыты - берк-кшт сыйлау-адрлеу-рметтеу.3.Омоним-тлмздег кейбр сздерд дыбысталуы брдей боланымен, маыналары блек сздер. атыгез сзне синоним, омоним, антоним. синоним дегенмз не?Вы находитесь на странице вопроса "омоним,синоним,антоним деген не?", категории "аза тiлi". Сабаты масаты: Трбиелк: с- рекет, масата жету дс- тслдерн тадай блуге, зн- з баалай блуге трбиелеуАнтоним дегенмз не? Антоним сздерге мысал. Сабаты таырыбы: Лексика, Омоним, Синоним, АнтонимСабаты масаты:1.Лексика саласы бойынша алан блмдерн еске тсрп,пысытау.2.Ана тлн адр-асиетн тснп,оны рметтей блуге Антоним дегенмз не? Антоним сздерге мысал Синоним сздерге мысал айт.Тмендег сратарды брне жауап болатындай шаын мтн жазыдар. Мысалы: ыса-келте-шола мыты — берк-кшт сыйлау-адрлеу-рметтеу. С?здерд? дыбысталуы ?р алуа Скачать бесплатно "Омоним, синоним, антонимдерд айталау" 5 сынып саба жоспары. Ответ оставил Гость. А ел мтн ел атар. Презентация: Антонимдер, синонимдер, омонимдер, неологизмдер.Цитировать. Гомогенд омонимдер - дегенмз о бастаы шыу тег бр Омоним деген не? Айтылуы, жазылуы брдей, маынасы блек сздер.Антоним деген не? Маыналары бр - брне арама арсы сздер . Жас деген соз антонимы калай? Омоним, Синоним, Антоним сздер.Омоним дегенмз не? 2- тапсырма (жазбаша орындау). Таырыбы: Омоним, синоним, антонимдерд айталау. Омонимдер дегенмз дыбысталуы брдей, маынасы ртрл сздер.Тапсырма 5. Антоним дегенмз не? А) Айтылуы р трл, бра маыналары жаын сздер. Синоним деген смыслмен биржей. Дата публикации: 2016-04-07.Ек топа блнп назарыызды сабаа аударайы. йге тапсырма Бзд сынып таырыбына эссе жазу. антоним противополжный создер. М: Ай- тнде жары суле берп тратын планета. Антоним. Ауырып, науастанып- синоним. Айтылуы брдей маынасы р трл сздер туралы тснк берп, жаа таырыпты мысалдар арылы мегерту, сздерд маыналарын таныту Сабаты таырыбы: Лексика.Омоним.Синоним.Антоним. Данный вопрос относится к разделу "5-9" классов. Синоним. В алма, зе керег жо затты алма. 2.Антоним дегенмз не? 3.Омоним дененмз не?1.Синоним- ма?ынасы жа?ынан бр-брне жа?ын с?здер. Синоним (мысал).Антоним сздер. 1.Синоним- маынасы жаынан бр-брне жаын сздер.3.Омоним-тлмздег кейбр сздерд дыбысталуы брдей боланымен, маыналары блек сздер. Синоним. й тапсырмасына жауап берейк. Синоним дегенмз не? Омонимдер. Синонимдер. Мтнд бойынша сратар растырыдар, мтндег синоним антоним, омонимдер атарын сызып анытаыздар. М: Ай- тнде жары суле берп тратын планета. Автор публикации: Кенжекеева С.Ж. Омоним. Антоним. Неологизмы. Кп маыналы сз. Синоним, антоним, омоним Сабаты маса: 1 .Блмдлк: Оушыларды синоним, антоним, омонимге тн белглер мен састытарын игеруне, таырып аясында сздк орларыны(Сзд лексикалы маынасы дегенмз грамматикалы маынасы дегенмз не ?) Омоним, Синоним, Антоним сздер. Лексика саласы бойынша алан блмдерн еске тсрп, пысытайды.2. Мнда ауысу: шарлау, здеу.Антоним. Антоним дегенмз не ? Омоним дегенмз не? мектепте нелер бар ? андай пн кабинеттер бар? мражайда не бар? мектеп туралы андай маал блес? Сабаты таырыбы: Лексика.Омоним.Синоним.Антоним. 1 Dilyara Salimzhanova 07.11.2016 21:50. Айтылуы брдей боланмен, маыналары блек-блек сздерд омоним дейд. 2.Антоним дегенмз не? 3.Омоним дененмз не?1.Синоним- маынасы жаынан бр-брне жаын сздер. Антонимдер азаша рефератreferattar.kazaksha.info//Омонимдер. Синоним дегенмз - айтылуы блек, маыналары бр сздер.Омоним дегенмз - айтылуы бр, маынасы блек сздер. С тобына: Лексика нен арастырады? Сздерд кп маыналылыы дегенмз не? Вариант 1: 1.Синоним- маынасы жаынан бр-брне жаын сздер.3.Омоним-тлмздег кейбр сздерд дыбысталуы брдей боланымен, маыналары блек сздер. Масаты. Мысалы, am, есм деген синоним сздерд см деген тек адама байланысты айтылады. Size: 62.81 Kb. в формате docx. а) Маыналары бр-брне арама-арсы.

Недавно написанные: